Услуги

Проверка на водомери за топла и студена вода до 30м3 Първоначална и последваща (след ремонт и периодична) проверка на водомери за студена и топла вода от 0,03 m3/h до 30 m3/h. Проверката се извършва съгласно Закона...Контакти

Разград 7200,
бул. "Априлско въстание" No:17 ет.2
телефон: 084 / 66 23 70
kasi@borderbg.com  
metro@borderbg.com

Волтманов водомер за студена вода

582.00 лв.
360.00 лв. с ДДС


Волтманов водомер за студена вода

(Втора употреба)

В отлично състояние, метрологично проверен.

Максимален дебит 3m3, номинален дебит 50m3
Дължина 200mm
Максимално работно налягане 16bar.
Максимална температура на студената вода - 30°С

Описание на продукта

• За отчитане на измереното количество студена, питейна вода до 30°C;
• Измерване на големи дебити;
• Измерване на малки дебити през периоди на слабо натоварване;
• Надзор на тръбната мрежа.
Подобни продукти