Услуги

Проверка на водомери за топла и студена вода до 30м3 Първоначална и последваща (след ремонт и периодична) проверка на водомери за студена и топла вода от 0,03 m3/h до 30 m3/h. Проверката се извършва съгласно Закона...Контакти

Разград 7200,
бул. "Априлско въстание" No:17 ет.2
телефон: 084 / 66 23 70
kasi@borderbg.com  
metro@borderbg.com

Бордер ЕООД„Бордер” ООД е регистрирана през 1999 година в резултат на естествената обединеност на няколко еднолични търговци, като основополагаща е дейността по сервизното поддържане на фискални устройства, средства за измерване и изчислителна техника.


С дългогодишния си опит през годините на своето съществуване, фирмата е изградила своята репутация на надежден партньор, благодарение на ориентираността и към потребностите на клиента.


Някои от основните насоки, в които фирмата работи в момента са изграждане на системи за контрол и управление на търговски обекти, внедряване на софтуерни продукти и изграждане на лаборатории за проверка на средства за измерване.


Дългогодишни партньори на фирмата са почти всички големи производители и вносители на електронни компоненти и изчислителна техника в страната


За своето самоусъвършенстване „Бордер” ООД е предприела стъпки по сертифициране на дейността по ISO 9001:2000.


Услуги които предлагаме:

  • Продажба, сервизно обслужване и ремонт на Фискални устройства в Разград и региона;
  • Продажба на електронни везни;
  • Банково оборудване;
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване за всички продукти, които предлага Бордер ООД;
  • Консултация на клиенти за необходимата им техника и оборудване;
  • Предлагаме изграждане на компютърни системи подходящи за търговски обекти;
  • Метрологична проверка на водомери.